Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds

Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds tika izveidots 2012. gadā,  lai:

  • veicinātu kvalitatīvas izglītības iegūšanu un aktivitātēm bagātas nodarbības Juglas Mūzikas skolā - īpaši atbalstot vājredzīgos un neredzīgos skolēnus, kā arī ar jaunradi apveltītos, aktīvos un talantīgos audzēkņus;
  • atbalstītu un veicinātu visa veida skolēnu radošās aktivitātes, piedalīšanos vietējos un starptautiskos projektos, aktivizētu pasākumus skolēnu intelekta attīstībai un karjeras izvēlei;
  • sekmētu jaunu mācību programmu, kursu ieviešanu un finansēšanu;
  • apbalvotu labākos skolēnus par īpašiem panākumiem mācību darbā, kā arī konkursos un citās aktivitātēs;
  • apbalvotu un motivētu labākos pasniedzējus par audzēkņu panākumiem mācību darbā, konkursos un citās aktivitātēs, kā arī veicinātu izglītības darbinieku profesionālo izaugsmi;
  • atbalstītu ārpus stundu apmācību, semināru un citu pasākuma organizēšanu;
  • piesaistītu līdzekļus Juglas Mūzikas skolas materiālās bāzes uzlabošanai;
  • atbalstītu Juglas Mūzikas skolas kā vietējā mēroga kultūras centra veidošanos.
biedrības Juglas Mūzikas skolas atbalsta fona logo rozā krāsā as basa atslēgām, kas veido sirds formu.

Kontakti:

e-pasts: [email protected]


REKVIZĪTI:

Nodibinājums „Juglas Mūzikas skolas atbalsta fonds”

Juridiskā adrese: Kaibalas iela 24, Rīga

Reģ. Nr. 40008199854

AS "Swedbank"

Konts: LV09HABA0551035855517

Kods: HABALV22