UZŅEMTIE AUDZĒKŅI

Par vecāku sapulci

Uzņemto audzēkņu vecākus aicinām uz sapulci 2023. gada 28. augustā (pirmdien) Juglas Mūzikas skolas Lielajā Zālē (centrālās ēkas 1. stāvā). 

Informācija vecākiem

Uzņemto audzēkņu vecākus aicinām iesniegt dokumentus (iesniegums un līgums):

  • Klātienē aizpildīt un parakstīt mūzikas skolas kancelejā (5. kabinetā) no 14.08.2023. darba dienās laikā no 12:00 līdz 19:00
vai
  • Elektroniski aizpildītos dokumentus parakstīt ar drošu eParakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu [email protected]
    Veidalapas aizpildīšanai -
  1. Iesnieguma veidlapa ;
  2. (*izvēlieties pareizo) Līgums par profesionālās ievirzes izglītībuas apguvi vai Līgums par interešu izglītības apguvi.

Mācību maksa

  • Profesionālās ievirzes programmā (budžets) 20.00€/mēn
  • Interešu izglītības programmā (pilna maksa) 56.00€/mēn
  • Sagatavošanas klase  20.00€/mēn;
  • Muzikālo dotību attīstība 3-5 gadus veciem bērniem  20.00€/mēn.

Rēķins par mācībām tiek izrakstīts un nosūtīts uz līgumā norādīto e-pastu katru mēnesi. Apmaksa ir jāveic ar bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru. Ja rēķins nav saņemts, lūdzu, zvaniet un interesējieties.

Ja mācību maksa tiek kavēta divus mēnešus, tad, saskaņā ar RD IKSD noteikumiem, Juglas Mūzikas skolai ir tiesības Jūsu bērnu atskaitīt no audzēkņu saraksta.

Ja bērns nav apmeklējis nodarbības slimības dēļ, iespējams veikt mācību maksas pārrēķinu par periodu, kas nav mazāks kā 2 nedēļas.  Lai veiktu pārrēķinu par neapmeklētām divām un vairāk nedēļām, nepieciešams vecāku rakstisks iesniegums un ārsta zīme, kas apstiprina, ka bērns minētajā periodā ir slimojis. Par vienu neapmeklētu nedēļu vai nodarbību pārrēķinu neveic.