Pūšaminstrumentu konkurss "Baltijas pērles"

Konkursa Baltijas pērles logo kaligrāfiskā zelta rakstā un ar jūra pērlēm uz liela burta P

2020. gada februārī pirmo reizi notika  Starptautiskais konkurss “Baltijas pērles” metāla pūšamajiem mūzikas instrumentiem. Konkursa dalībnieki ir mežraga, trompetes, trombona, eifonija un tubas spēles audzēkņi no mūzikas skolām Latvijā un ārpus Latvijas robežām.


Konkursa mērķi:

  • mūzikas un kultūras popularizēšana valstīs, kas atrodas pie Baltijas jūras.
  • radošu un pedagoģisku saišu stiprināšana starptautiskā līmenī;
  • ar jaunradi apveltīto, aktīvo un talantīgo audzēkņus atbalstīšana;
  • tikšanās un iepazīšanās ar domubiedriem savā specialitātē.

Konkursa “Baltijas pērles 2023” Nolikums (LV)

Dalībnieka anketa konkursam "Baltijas pērles 2023" (LV)