TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE

Juglas Mūzikas skolā audzēkņi apgūst KLAVIERSPĒLI vai AKORDEONA spēli.

1. un 2. klasē audzēkņi apgūst solfedžo un instrumenta spēli.

Sākot ar 3. klasi, akordeona spēles audzēkņi apgūst VISPĀRĒJO KLAVIERU spēli. Vairakkārt Latvijā notikuši vispārējo klavieru audzēkņu konkursi, kuros piedalījušies un guvuši godalgotas vietas arī Juglas Mūzikas skolas audzēkņi.

No 2. klases, blakus solfedžo stundām un instrumenta spēlei, jaunie mūziķi mācās kolektīvo muzicēšanu ansambļos vai korī.

5. klasē solfedžo stundām, instrumenta spēlei un kolektīvajai muzicēšanai pievienojas mūzikas literatūras stundas.

Jaunie pianisti un akordeonisti bieži piedalās skolas koncertdzīvē un dažādos konkursos. Ir iegūtas godalgotas vietas ne tikai valsts mēroga konkursos, bet arī starptautiski.

JEKATERINA ZAĻUMA /klavierspēles skolotāja/

MADARA ECĒTĀJA /akordeona spēles skolotāja/