PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Juglas Mūzikas skolā turpinās jaunu audzēkņu uzņemšana  2023./2024. mācību gadam. 
Šobrīd pieejamas brīvas vietas uz sekojošām mācību programmām: 

akordeona, trompetes, eifonija, trombona, tubas un klarnetes spēle.

Kā pieteikties

 1. Lai pieteiktos mācībām mūzikas skolā jāzvana pa tālruni: 67531146 (darba dienās no 12:00 - 19:00);
 2. Jāpiesakās   elektroniski pa e pastu: [email protected];
 3. Tad saņemsiet apstiprinošu e pastu, kurā būs norādīts datums un laiks, kad Jums jāierodas uz eksāmenu un Jūsu bērna identifikācijas Nr. (*Eksāmenu un rezultātu sarakstos netiks norādīts bērna vārds, uzvārds saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulējumu);
 4. Uz eksāmenu nepieciešams iesniegt izziņu  no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u). Izziņā jānorāda bērna saslimšanas un mācīšanās traucējumi, ja tādi ir.

Muzikālo dotību pārbaudes eksāmens

Tiek pārbaudīta bērna muzikālā dzirde, atmiņa un ritma izjūta:

 • būs jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās /nodziedātās melodijas;
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja noplaukšķinātais ritms vai nospēlētās melodijas ritmiskais zīmējums.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no 2. klases), eksāmenā tiek pārbaudītas bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē);
 • tiek pārbaudīts bērna zināšanu līmenis solfedžo (mutiski).

Izņēmums! Ja iepriekš bērns ir apguvis profesionālās ievirzes programmu, jāiesniedz liecība par sekmīgu programmas apguvi un iestājeksāmens nav jākārto.


Prioritārās specialitātes

Priekšroka tiek dota audzēkņiem, kuri vēlas apgūt prioritārās specialitātes:

 • AKORDEONA SPĒLE
 • KONTRABASA SPĒLE
 • KOKLES SPĒLE
 • OBOJAS, MEŽRAGA, TROMPETES, TROMBONA, EIFONIJA un TUBAS SPĒLE

Prioritārās specialitātes dod iespēju apgūt profesionālajos un amatierkolektīvos pieprasītu specialitāti, nodrošinot ne tikai interesantu un pasākumiem bagātu mācību laiku - muzicēt dažādos ansambļos un lielajos skolas kolektīvos - pūtēju orķestrī, simfoniskajā orķestrī, piedalīties dažādos koncertos, festivālos, konkursos un Dziesmu svētkos. Būs arī labas iespējas atrast darbu, ja audzēknis izvēlēsies kļūt par profesionālu mūziķi,