PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Juglas Mūzikas skola uzsāk jaunu audzēkņu uzņemšanu  2024./2025. mācību gadam

Iestājeksāmeni notiks  6. un 7.jūnijā

Juglas Mūzikas skola uzņemšanas noteikumi

Kā pieteikties

 1. Lai pieteiktos mācībām mūzikas skolā, jāzvana pa tālruni: 67531146 (darba dienās no 12:00 - 18:00) vai jāpiesakās elektroniski pa e-pastu: [email protected];
 2. Tad saņemsiet apstiprinošu e pastu, kurā būs norādīts datums un laiks, kad Jums jāierodas uz eksāmenu un Jūsu bērna identifikācijas Nr. (*Eksāmenu un rezultātu sarakstos netiks norādīts bērna vārds, uzvārds saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulējumu);
 3. Ierodoties uz eksāmenu vecākam nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus: 
  iesniegums par uzņemšanu
  un izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u). Izziņā jānorāda bērna saslimšanas un mācīšanās traucējumi, ja tādi ir. Dokumentus var atnest izdrukātus parakstītus ar roku vai atsūtīt uz skolas e-pastu parakstītus ar drošu elektronisko parakstu pirms eksāmena.

Muzikālo dotību pārbaudes eksāmens

Tiek pārbaudīta bērna muzikālā dzirde, atmiņa un ritma izjūta:

 • būs jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās /nodziedātās melodijas;
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja noplaukšķinātais ritms vai nospēlētās melodijas ritmiskais zīmējums.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no 2. klases), eksāmenā tiek pārbaudītas bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē);
 • tiek pārbaudīts bērna zināšanu līmenis solfedžo (mutiski).

Izņēmums! Ja iepriekš bērns ir apguvis profesionālās ievirzes programmu, jāiesniedz liecība par sekmīgu programmas apguvi un iestājeksāmens nav jākārto.


Prioritārās specialitātes

Priekšroka tiek dota audzēkņiem, kuri vēlas apgūt prioritārās specialitātes:

 • AKORDEONA SPĒLE
 • KONTRABASA SPĒLE
 • KOKLES SPĒLE
 • OBOJAS, MEŽRAGA, TROMPETES, TROMBONA, EIFONIJA un TUBAS SPĒLE

Prioritārās specialitātes dod iespēju apgūt profesionālajos un amatierkolektīvos pieprasītu specialitāti, nodrošinot ne tikai interesantu un pasākumiem bagātu mācību laiku - muzicēt dažādos ansambļos un lielajos skolas kolektīvos - pūtēju orķestrī, simfoniskajā orķestrī, piedalīties dažādos koncertos, festivālos, konkursos un Dziesmu svētkos. Būs arī labas iespējas atrast darbu, ja audzēknis izvēlēsies kļūt par profesionālu mūziķi,