PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

Juglas Mūzikas skolā var mācīties FLAUTAS, KLARNETES, SAKSOFONA, TROMPETES, EIFONIJA, TUBAS,

TROMBONA, MEŽRAGA, OBOJAS un SITAMINSTRUMENTU spēli.

1. un 2.klasē audzēkņi apgūst solfedžo un instrumenta spēli.

No 3. klases sāk apgūt vispārējās klavieres. No 2.vai 3.klases jaunie mūziķi sāks apgūt arī kolektīvo muzicēšanu ansamblī vai orķestrī.

No 5. klases, blakus solfedžo stundām, instrumenta un klavierspēlei, pievienojas mūzikas literatūras stundas.

Ar izciliem panākumiem pūtēji un sitaminstrumentālisti ir piedalījušies starptautiskos konkursos Latvijā un ārpus valsts robežām. Audzēkņiem ir iespēja spēlēt skolas simfoniskajā orķestrī vai pūtēju orķestrī.

ARNIS STEPIŅŠ /sitaminstrumentu spēles skolotājs/

DANIELS GROZA /sitaminstrumentu spēles skolotājs/

JUSTĪNE ĀBOLTIŅA / obojas spēles skolotājs