STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE

Juglas Mūzikas skolā var apgūt lociņinstrumentu (VIJOLE, ČELLS, KONTRABASS)

un strinkšķināmo instrumentu (ARFA, KOKLE, ĢITĀRA) spēli.

1. un 2.klasē audzēkņi apgūst solfedžo un instrumenta spēli.

3. klasē - solfedžo, instrumenta spēli un klavierspēli.

No 2 vai 3.klases blakus solfedžo stundām, instrumenta un klavierspēlei, jaunie mūziķi mācās kolektīvo muzicēšanu dažādos ansambļos (piemēram: vijolnieku, čellistu, koklētāju vai ģitāristu ansamblī, dažāda sastāva kameransambļos vai korī).

5. klasē solfedžo stundām, instrumenta spēlei, klavierspēlei un kolektīvajai muzicēšanai pievienojas mūzikas literatūras stundas. No 5. klases vijolniekiem, čellistiem un kontrabasistiem ir iespēja spēlēt mūzikas skolas simfoniskajā orķestrī. Skolas simfoniskais orķestris koncertē Latvijā un ārpus valsts robežām, piedalās festivālos un Dziesmu svētku pasākumos, regulāri savās programmās iekļaujot jaunus skaņdarbus. 

Skolā darbojas gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām pazīstamais koklētāju ansamblis "Zeltskariņi".   Ansamblis regulāri uzstājas koncertos, kā arī gūst augstākos novērtējumus skatēs un konkursos.