Par Juglas Mūzikas skolu

Juglas Mūzikas skola atrodas vienā no Rīgas attālākajiem punktiem – Juglā. Tā ir nozīmīgs un neatņemams Juglas apkaimes kultūras un muzikālās izglītības centrs.
Juglas Mūzikas skola, savulaik Rīgas 5. mūzikas skola, darbu sāka 1985. gada septembrī ar 132 audzēkņiem un 18 pedagogiem. Šobrīd skolā profesionālās ievirzes programmās mācās gandrīz 400 audzēkņi, strādā vairāk kā 50 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.

Skolā var apgūt šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

  • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle)
  • Stīgu instrumentu spēle (vijoles, čella un kontrabasa spēle, arfas, kokles un ģitāras spēle)
  • Pūšaminstrumentu spēle (flautas, obojas, klarnetes, saksofona, trompetes, trombona, eifonija, tubas un mežraga spēle)
  • Sitaminstrumentu spēle
Pirmsskolas vecuma bērni mācās interešu izglītības programmās „Muzikālo dotību attīstība bērniem no 3–5 gadu vecumam” un "Sagatavošana". Kopš skolas dibināšanas Juglas Mūzikas skolā mācās arī neredzīgi un vājredzīgi bērni no Strazdumuižas vidusskolas.

Skolā darbojas simfoniskais orķestris un pūtēju orķestris (diriģents Mārcis Miķelsons). Simfoniskais orķestris uzstājas gan skolas, gan ārpusskolas koncertos dažādās Latvijas pilsētās, kā arī regulāri muzicē ārpus Latvijas – Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Grieķijā, Horvātijā, Slovākijā, Čehijā, Itālijā u.c. Arī pūtēju orķestris piedalās dažādos koncertos, no kuriem vērienīgākais bijis trīs mūzikas skolu koprojekts 2019. un 2023. gadā, kad kopā muzicēja Juglas Mūzikas skolas, Rīgenes mūzikas skolas (Vācija) un Juozo Karoso Klaipēdas mūzikas skolas (Lietuva) pūtēju orķestri. Šī projekta ietvaros tika nospēlēti vairāki koncerti Rīgā, Klaipēdā un Rīgenē.
Skolā darbojas koris un dažādu instrumentu ansambļi. Lielus panākumus ir guvis koklētāju ansamblis „Zeltskariņi”. Kokļu mūziku viņu izpildījumā ir dzirdējuši gan mazie klausītāji bērnudārzos, gan cilvēki pansionātos, gan Rīgas pilsētas pasākumu apmeklētāji. Kolektīvs vairākkārtīgi ir piedalījies Dziesmu un deju svētkos un guvis panākumus dažādos konkursos un skatēs. ,,Zeltskariņi” koncertējuši arī ārpus Latvijas – Lietuvā, Polijā, Anglijā, Grieķijā, Bulgārijā, Itālijā, Horvātijā u.c.
Skolā tiek organizēti vairāki festivāli un konkursi: kopš 2015. gada tiek organizēts Jauno pianistu festivāls “Debija”, jaunie arfisti pulcējas Dzidras Bražes Starptautiskajā jauno arfistu konkursā, dalībnieku atsaucību ir guvis arī Bērnu un jauniešu instrumentālās mūzikas festivāls “Iedvesmojies skanot”.  Kopš 2020. gada notiek  Starptautiskais konkurss “Baltijas pērles” metāla pūšamajiem mūzikas instrumentiem. Skolā tiek organizētas meistarklases dažādu instrumentu spēlē.
Skolas koncertzālēs notiek koncerti, kuros uzstājas gan mūsu skolas, gan mūzikas vidusskolu audzēkņi, gan profesionāli mūziķi. Juglas mūzikas skolā ar koncertiem ciemojušies arī audzēkņi un pedagogi no sadraudzības skolām Igaunijā, Lietuvā, Horvātijā un Vācijā. Koncerti notiek bez maksas un ir brīvi pieejami apmeklētājiem.
Skolas bijušais pedagogs un izcilais komponists Vilnis Šmīdbergs ir sarakstījis Juglas Mūzikas skolas himnu, kura vienmēr skan skolai nozīmīgos pasākumos.
Skolas absolventi ar savām tālākajām gaitām vistiešāk apliecina pedagogu veikumu - koklētāja Inta Saulīte, pianistes Margarita Mižujeva un Jekaterina Romaņeko, kā arī vijolniece Ilva Bāliņa ir atgriezušās Juglas Mūzikas skolā jau kā pedagogi.
Juglas Mūzikas skolu absolvējuši un mūzikas ceļu turpina gana daudzi bijušie audzēkņi, tajā skaitā vijolnieki Gidons Grīnbergs un Līva Plociņa–Janova, sitaminstrumentālisti Mikus Bāliņš un Juris Āzers, kā arī pianiste Iveta Cālīte. Klavierspēles klases absolvents Māris Spriņģis šobrīd ir baleta mākslinieks, čelliste Annemarija Moiseja veido solo dziedātājas karjeru, savukārt vijoles spēles klases absolvents  Ingars Rancevičs kļuvis par vijoļu būves un restaurācijas meistaru, bet Mārtiņš Zvīgulis, kurš Juglas Mūzikas skolā mācījās vijoles spēli, ir vokālists.
Šobrīd gan Latvijā, gan aiz tās robežām izskanējis skolas absolventa saksofonista un komponista Aigara Raumaņa vārds. Ar izciliem panākumiem viņš piedalās konkursos,  koncertos, festivālos un  dažādos projektos. Arī pasaulē labi zināmais izcilais tenors Aleksandrs Antoņenko, kura balss skan uz lielākajām operu skatuvēm, ir mūsu skolas absolvents.
Mēs lepojamies ar mūsu skolas skolotāju un absolventu panākumiem, kuri bijuši nominantu vidū vai saņēmuši Lielo Mūzikas balvu:
Lielā mūzika balva 2010  - nominācijai kategorijā "Gada jaundarbs"  izvirzīta Vilņa Šmīdberga Elēģija.
Lielā mūzika balva 2010  - nominācijai kategorijā "Gada jaundarbs"  izvirzīta Vilņa Šmīdberga Simfonija pūtēju orķestrim (pirmatskaņojums 14. jūnijā Rīgas Domā - profesionālais pūtēju orķestris "Rīga", diriģents Andris Poga). Vilnis Šmīdbergs arī saņem Lielo mūzikas balvu.
Lielā mūzika balva 2013 -  nominācijai kategorijā "Gada jaundarbs" izvirzīts Viļņa Šmīdberga Koncerts alta saksofonam un orķestrim (pirmatskaņojums 3. maijā Lielajā ģildē - Oskars Petrauskis, profesionālais pūtēju orķestris "Rīga", diriģents Mārtiņš Ozoliņš).
Lielā Mūzikas balva 2016 -  nominācijai kategorijā “Gada koncerts” izvirzīta sitaminstrumentu grupa “Perpetuum Ritmico” par koncertu “VASKS UN UGUNS”    ( Mikus Bāliņš ).
Lielā Mūzikas balva 2017 – nominācijai  kategorijā " Gada jaunais mākslinieks" izvirzīta Maija Kļaviņa.  Viņa saņēma Publikas simpātijas balvu.
Lielā Mūzikas balva 2018 - nominācijai kategorijā "Par izcilu darbu ansamblī"  izvirzīti sitaminstrumentālisti Juris Āzers un Guntars Freibergs ar Jaunās mūzikas festivālā "Arēna" atskaņoto laikmetīgās mūzikas programmu Texture of Groove.
Lielā Mūzikas balva 2020 – nominācijai kategorijā  “Gada jaunais mākslinieks” izvirzīts  Aigars Raumanis. Aigars arī saņēma Lielo Mūzikas balvu, atskaņojot mūsu skolas bijušā audzēkņa, tagad komponista Platona Buravicka Koncertu saksofonam un kamerorķestrim Temperature of Plastics.

Vilnis Šmīdbergs 2014.gadā par Koncertu alta saksofonam un orķestrim saņēmis AKKA/LAA Autora balvu.

                 1985. gadā par pirmo Rīgas 5. bērnu mūzikas skolas direktori kļūst Vija Stahovska. 2001. gadu visa skola sagaida ar prieku, jo mācību gads sākas jaunās telpās Murjāņu ielā 44.  2002. gadā par Rīgas 5. mūzikas skolas direktori kļūst Sandra Mālere. 2008. gadā skola iegūst jaunu, skanīgāku nosaukumu – Juglas Mūzikas skola. No 2012. gada skolu vada direktore Sandra Grīnberga. 

Skolā labi jūtas gan izcili talanti, gan tie, kas mūziku vēlas apgūt savam priekam.
Nāc un pievienojies!


Juglas Mūzikas skolas direktores Sandras Grīnbergas portrets

Juglas Mūzikas skolas direktore Sandra Grīnberga