JMS kolektīvs

Skolā šobrīd strādā 70 darbinieki no tiem 56 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.