Skolas dzīve

Paralēli ikdienas rutīnai mūsu skolā notiek dažādi lielāki un mazāki svētki, notikumi, projekti, kurā piedalās gan audzēkņi, gan darbinieki.